2019 dự báo là năm nóng kỷ lục trong lịch sử: Chúng ta đối mặt với hiểm họa thời tiết nào? - GUU.vn