6 kiểu trang phục xưa như trái đất, nhưng chỉ cần chị em khéo kết hợp sẽ trở nên hiện đại và hợp mốt bất ngờ