60 phút tắt đèn tối đen ở trung tâm thành phố - GUU.vn