Bà chủ tiệm tạp hóa gây dựng nên công ty phân phối hàng đầu Việt Nam, 2 lần được Forbes bình chọn 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam