Bạn thân hội con gái: Đã ghét ai thì cả hai cùng ghét, chẳng cần biết lí do - GUU.vn