Biết sự thật chuyện chồng sang chống bão cho chị hàng xóm, vợ xử lý khôn khéo khiến cả nhân tình và chồng đều phải cúi đầu