Bức ảnh cậu bé đứng chắp tay trước mộ và câu chuyện phía sau khiến hàng nghìn người rơi nước mắt - GUU.vn