Ca sĩ Rita Ora diện thiết kế của NTK Công Trí, khuấy động sân khấu tour diễn Pheonix | ELLE Việt Nam