CapitaLand và Thiên Đức chính thức làm lễ cất nóc cho dự án Feliz en Vista