CEO Vị phố Vũ Hồng Nhung : "Kinh doanh tốt thôi chưa đủ, tôi muốn lan toả tình yêu thương đến với cộng đồng"