Chỉ 1 chiếc quần mà mix được tới 5 kiểu, jean shorts chính là item đinh của các nàng trong dịp nghỉ lễ