Chọn đúng ngày sinh nhật Quang Hải, Nhật Lê mới công khai làm điều này với bạn trai - GUU.vn