Chủ tịch chapter Vũ Thị Hồng Nhung - Người đứng sau thành công của tổ chức vàng Happy Women Queen