Chủ tịch Mju group Đỗ Hương Ly lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường tại ECO- Run - Ngày chạy vì môi trường xanh quốc gia 2018