Chữa bệnh "vùng kín" giúp hàng triệu phụ nữ Việt Nam hạnh phúc hơn.