Coco Fashion Show 2019 với chủ đề ‘Be Unique’ chính thức khởi động