"Con Nhà Siêu Giàu Châu Á" ngoài đời thật: Châu Á là cái nôi của triệu phú