Công ty Cổ phần chế tạo thiết bị Điện lực Hà Nội tham gia Hội thảo “Việt Nam 2045; Hà Nam – điểm đến của kiến tạo và phát triển với sức mạnh cộng hưởng”