Country Manager thương hiệu Trollbeads, Amy Nguyễn: Nhân viên cũng là "khách hàng"