Cùng diện quần ống loe nhưng nhờ chi tiết này Hà Tăng hack dáng hơn hẳn cô bạn đứng chụp hình kế bên