Dân văn phòng khốn khổ vì mắt cay xè, khó chịu khi nhìn máy tính