Đặng Kim Phượng: Buông bỏ để tìm được bình yên People, Phong thủy Harper's Bazaar Việt Nam