Dấu hiệu cơ thể mất nước ngày nắng nóng, điều thứ 3 nhiều người bị nhưng không ai để ý - GUU.vn