Đến hậu trường sự kiện, Thu Minh gây chú ý khi diện túi hiệu, thế giới chỉ có 3 chiếc