Đi công tác, nam bác sĩ quay cuồng trong mối tình với sếp nữ