Điểm tin thời trang - Helly Tống, Chloe Nguyễn dự buổi ra mắt BST thời trang bền vững, Grace Elizabeth là thiên thần mới của Victoria's Secret | ELLE Việt Nam