Diện màu hồng là auto xinh và trẻ, nhưng với bộ đồ này thì Ngọc Trinh lại… sai quá sai rồi!