Diễn viên Hà Hương (Nguyệt thảo mai) thu hút tại Họp báo Queen of the spa 2019