Đinh Hiền Anh làm trưởng ban giám khảo 'Queen of the spa' tại Hàn Quốc.