Doanh nhân Hoàng Thanh Tú trong vai trò Ban giám khảo,Trưởng ban đối ngoại của Queen of the spa 2019 | Women Leader