Doanh nhân Trish Nguyễn - Chủ tịch Happy Women Leader Network Singapore: Cố vấn đặc biệt cho Queen of the spa 2019. | Women Leader