Doanh nhân Vũ Minh Huyền thành công khai trương cơ sở mới chuỗi thương hiệu Max Istore