Độc đáo thiết bị giúp vừa làm việc, vừa tập thể dục trình làng tại CES 2019