Dòng chữ ám ảnh trên áo con trai nữ lao công khi khóc tuyệt vọng bên thi thể mẹ