Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ...