Enchanteur, "vũ khí sắc đẹp" của Ninh Dương Lan Ngọc | Harper's Bazaar Vietnam