Giám đốc điều hành Ruby Queen - Nguyễn Quế Anh lan toả thông điệp nhân văn trong chương trình “Phụ nữ truyền cảm hứng - Hướng về Miền Trung”