Giám đốc Max Group Vũ Minh Huyền đại diện 200 Doanh nhân tiêu biểu Toàn quốc tham dự chương trình kỷ niệm ngày doanh nhân Việt 13/10