Giám đốc Sáng tạo PNJ, Anna Võ: Bay bổng sáng tạo phải hài hòa giá trị thực tế!