Giàu "nứt đố đổ vách", các tỉ phú này vẫn chọn nhà bình dị khó tin - GUU.vn