Hà Nội: Sáng sớm mở cửa, chủ nhà tá hỏa phát hiện một xác chết nghi là trộm rơi từ trên cao xuống đất tử vong - GUU.vn