Hé lộ mức thu nhập của nhân viên công ty có nữ doanh nhân nhận lương cao nhất VN