Hè này phải mặc đẹp hơn hè năm ngoái, và đây là 5 items bạn nên rục rịch sắm ngay để luôn ghi điểm phong cách