Hệ thống Bà Thông gây ấn tượng mạnh với hàng trăm chị em phụ nữ Ba Vì trong “Khỏe để hạnh phúc”