HH Thu Thảo xinh như thiên thần, cặp Kỳ Duyên - Minh Triệu diện đồ nổi loạn trong show của NTK Lâm Gia Khang