Hộ chiếu Việt Nam ngậm ngùi đứng vị trí 10/11 về độ quyền lực trong khu vực Đông Nam Á - GUU.vn