Hờ hững với vợ nhưng lại cuồng nhiệt với một kẻ thứ 3 mà vợ không đánh ghen nổi