Học hỏi bí quyết tạo nền và trang điểm từ Bali Yeo với bộ sưu tập mỹ phẩm NARS | ELLE Việt Nam