James Cameron và sức hút từ những người phụ nữ mạnh mẽ | ELLE Việt Nam