Khoa học chứng minh: Lười biếng chính là bí quyết làm việc hiệu quả | ELLE Việt Nam